Świadczenie usług na rzecz odbiorców przemysłowych

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-3
  DRUKUJ

W naszej praktyce stanęliśmy ostatnio przed pytaniem, czy działalność polegająca na dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków przez podmiot, któremu gmina nie powierzyła wykonywania zadania własnego, stanowi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy.

Wydaje się, że kwestia ta nie była dotychczas szeroko poruszana w literaturze, a jej wydźwięk praktyczny może być istotny dla przedsiębiorstw wod-kan w szczególności, że ten rynek będzie się powiększał. Prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wiąże się bowiem z szeregiem obowiązków wynikających z ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2018 r., poz. 1152, dalej: „u.z.z.w.” [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus