Kwalifikacje i certyfikacje w diagnostyce drzew

wydany w Zieleń Miejska – 2019-6
  DRUKUJ

Na rozwój diagnostyki drzew w naszym kraju składa się wiele czynników, m.in.: zmiany regulacji prawnych, wyroki sądów dotyczące odpowiedzialności zarządców terenu, wzrost społecznej świadomości na temat znaczenia drzew czy ekstremalne zjawiska pogodowe skutkujące upadkami drzew. Coraz częściej wdrażane jest także systemowe zarządzanie drzewostanem, którego podstawę stanowi prawidłowa inwentaryzacja i ocena stanu wyjściowego. Od efektów oceny, szczególnie w zakresie stanu zdrowotnego drzewa i poziomu zagrożenia, jakie stwarza dla otoczenia, zależy możliwość usunięcia go, konieczność poniesienia opłat związanych z wycinką czy dopuszczalny zakres prac w drzewostanie (np. redukcji korony). Ocena drzewa powinna być zatem trafna, oparta na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu, obiektywna oraz udokumentowana dowodami zebranymi w procesie diagnozy [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus