Projektowanie zieleni przydrożnej

wydany w Zieleń Miejska – 2019-6
  DRUKUJ

Rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych została zintensyfikowana w 2004 r., kiedy to zamiast ciągłych zmian w planach podpisano umowy na budowy poszczególnych odcinków. W następnych latach podpisywano umowy na kolejne odcinki, przy jednoczesnym oddawaniu do użytku dróg wybudowanych. Obecnie kierowcy mogą korzystać z ok. 3750 km autostrad i dróg ekspresowych. Docelowo sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce ma mieć łączną długość ok. 7650 km, w tym ok. 2000 km autostrad (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 maja 2016 r.). Na podstawie danych o przyroście ilościowym autostrad i dróg ekspresowych można uznać, że drogi tego typu (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) stanowią stosunkowo nowy element w krajobrazie. Na znaczeniu zyskuje więc właściwe zaprojektowanie terenów zieleni przydrożnej zarówno pod względem wartości przyrodni [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus