Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rekultywacja – nie (...)

Według przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 102 ust. 1) obowiązek rekultywacji spoczywa na władającym powierzchnią ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu. Zgodnie z art. 3 pkt. 44 P.o.ś. władającym powierzchnią ziemi jest właściciel, chyba że w ewidencji gruntów ujawniony jest ktoś inny. Jeżeli władający wykaże, iż stan zanieczyszczenia bądź niekorzystnego prz(...)
»

Nie tylko dzika przyroda.(...)

Ukraińskie Czarnohorskie to piękny zakątek Karpat Wschodnich, słynący z dzikiej przyrody i… dzikich wysypisk śmieci. Można by pomyśleć, że to wyłącznie zachowanie „nizinnych” pseudoturystów. Niestety, im bliżej wyższych gór, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia śmieci. Wizyta w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”, wpisanym na listę UNE(...)
»