Współwłasność gruntu przy usuwaniu drzew

wydany w Zieleń Miejska – 2019-4
  DRUKUJ

 

 

Drzewa i krzewy nie znają granic administracyjnych - w praktyce mogą występować zarówno na terenach stanowiących własność jednej osoby, jak i będących przedmiotem współwłasności. Pojawia się pytanie, który organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie roślin z terenu nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności?

Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz. 1616) organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest organ wykonawczy gminy, na terenie której się one znajdują. Jednak w przypadku zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy, pojawić mogą się wątpliwości co do pełnego obiektywizmu podejmowanych przez nią działań. Dlatego też na taką o [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus