Występowanie gołębia grzywacza a terminy usuwania drzew

wydany w Zieleń Miejska – 2019-3
  DRUKUJ

Ptaki występujące w Polsce podlegają różnorakim formom ochrony. Tymczasem w dużej części zakładają one gniazda na drzewach, a ich siedliskami są zadrzewienia występujące również na obszarach zurbanizowanych.

Duża część ptaków objęta jest ochroną gatunkową wprowadzoną na podstawie art. 49 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz. 1614), inne natomiast nie korzystają z takiej ochrony. Oddziaływanie na nie jako na gatunki łowne reglamentowane jest jednak rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (DzU z 2018 r., poz. 2033). W każdym przypadku należy jednak pamiętać również o tym, że wszystkie ptaki są zwierzętami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DzU z 2019 r., poz. 122). W związku z tym w praktyce [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus