Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konkursy "Przeglądu Komun(...)

Redakcja „Przeglądu Komunalnego” aktywnie uczestniczy w propagowaniu idei ochrony środowiska, organizując ogólnopolskie konkursy branżowe. W kalendarz takich imprez corocznie wpisują się Konkurs o Puchar Recyklingu, Nagroda Pracy Organicznej oraz Plebiscyt na Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast. Puchar Recyklingu Konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu to pierwsza na skalę kraju akcja, która kompleksowo ocenia jakość wprowadza(...)
»

Zmiany są niezbędne(...)

Od czasu wydania Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (rozporządzenie taryfowe) uległo zmianie otoczenie prawne dotyczące działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Pojawiły się także nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne, które wyprzedziły obecne regulacje prawne. Jednym z klu(...)
»