Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Eco-turbo sewer w systema(...)

Niejednokrotnie koszt budowy kanału ściekowego sięga 80% całości wydatków na system odprowadzania ścieków. Rosnący standard techniczny i wymogi jakości usług zmuszają eksploatatorów do coraz intensywniejszego rozpatrywania problematyki kosztów eksploatacji systemów. Dlatego też pomysły na innowacyjne rozwiązania w tym zakresie są szczególnie mile widziane. Jednym z nich jest właśnie eco-turbo sewer, urządzenie wynalezione i doskonalone przez austriackich inżynierów sanitarnych z Dolnej Austri(...)
»

Czy transport publiczny m(...)

Upraszczając, koszty transportu zbiorowego są przeliczane przez miasta jako iloczyn zleconej do wykonania pracy przewozowej posiadanym taborem i stawki za jeden zrealizowany wozokilometr. Zacznijmy jednak od uświadomienia sobie, co składa się na te koszty oraz kto je finalnie ponosi, a następnie jakie są dostępne instrumenty i możliwości ich optymalizacji. A może nie jest aż tak źle z tymi kosztami i po ich obniżeniu obiecywana i wprowadzana w życie coraz częściej tu i tam darmowa k(...)
»