Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Zakład dla regionu(...)

Pod koniec grudnia 2012 r. w Lubawce uroczyście otwarto Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK). W jednym czasie w hali sortowni wystartowało 59 różnych urządzeń. Projekt spółki Sanikom to w województwie dolnośląskim absolutnie nowatorskie rozwiązanie. – Do realizacji inwestycji przygotowywaliśmy się jeszcze przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziś tworzące system gminy przy(...)
»

Branżowe ABC(...)

Podatek od nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dzierżawi od gminy urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Z tytułu dzierżawy, zgodnie z zapisami zawartymi w Umowach, jesteśmy zobowiązani płacić na rzecz gminy opłaty dzierżawne (czynsz dzierżawny), a w jednym przypadku również opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Ponosimy również koszty związane z bieżącą eksploatacją. Obecnie w gminie prowadzona jest kont(...)
»