Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Recykling nawierzchni asf(...)

Pojęcie recyklingu wprowadzone zostało w Ameryce1 i odnosi się do powtórnego zastosowania materiałów. Technologia recyklingu w drogownictwie początkowo polegała na zastosowaniu materiałów ze starej nawierzchni poprzez ich przeróbkę na gorąco w otaczarkach lub na miejscu. Na większą skalę rozpoczęto stosowanie tej technologii w USA w latach 70. XX w. Pierwsza instrukcj(...)
»

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Przewidywany w najbliższym czasie wzrost udziału transakcji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze usług publicznych pociąga za sobą konieczność stworzenia warunków, które sprawią, że przedsiębiorcy oraz rynki kapitałowe zaczną postrzegać polskie PPP jako bardzo atrakcyjną formułę. Obecne oczekiwania przedstawicieli państwa polskiego wobec udziału sektora prywatnego, s(...)
»