Zieleń pod ochroną

wydany w Zieleń Miejska – 2019-1
  DRUKUJ

Niektóre składniki środowiska przyrodniczego przedstawiają szczególną wartość podlegającą dodatkowej ochronie z uwagi na spełniane przez nie funkcje sanitarne, estetyczne czy gospodarcze. Takim elementem jest niewątpliwie zieleń publiczna.

Podstawy prawne ochrony zieleni publicznej zostały unormowane w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz. 1614). Zgodnie z postanowieniami art. 5 pkt 21 ustawy o ochronie przyrody przez tereny zieleni rozumie się tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fo [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus