Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

EkoFundusz(...)

EkoFundusz otrzymał światową nagrodę w dziedzinie energii Fundacja EkoFundusz otrzymała główną nagrodę (grand prix) w ogólnoświatowym konkursie „Energy Globe - The world Award for sustainable energy" w kategorii „Inicjatywy prywatne i publiczne". Nagrody w konkursie rozdane zostały 6 marca podczas uroczystej gali w Hali Kongresowej w Linz z udziałem tak prominentnych osób, jak Michaił Gorbaczow, Hans Dietri(...)
»

Ograniczenia działalności(...)

Interpretacja prawa Skutkiem wejścia w życie Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72 poz. 747), jak i Ustawy z 18 lipca 2001 - Prawo wodne jest obowiązek zaniechania dotychczasowej działalności spółek wodnych w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Tylko przedsiębiorstwo W myśl przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od(...)
»