Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Kolejne spotkania(...)

Prezes Zarządu PIGEO Piotr Wiśniewski i dyrektor generalny Maciej Stryjecki spotkali się z przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, posłem PO Andrzejem Czerwińskim. Przedstawiciele PIGEO przekazali mu listę najważniejszych i najpilniejszych problemów do rozwiązania oraz propozycje wspólnych działań Zespołu i Izby. W wyniku dyskusji uzgodniony został wspólny pogląd rozmówców, dotyczący strategii rozwoju branży OZE. System wsparcia powinien dotyczyć wszystkich – nie preferować(...)
»

Od redaktora(...)

dr inż. Piotr Manczarski Instytut Systemów Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Składowanie jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą unieszkodliwiania odpadów. Przy zachowaniu odpowiednich reżimów technologicznych można bezpiecznie składować zarówno odpady komunalne, jak i odpady przemysłowe (w tym niebezpieczne). Współczesne wymogi ochron(...)
»