Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Edukacja a gospodarka odp(...)

Czesław Smorowski Region koniński to obszar, na którym dominującą rolę odgrywa przemysł energetyczny i górnictwo odkrywkowe. Dlatego w regionie tym wszelkie zmiany zachodzące w środowisku są bardziej zauważalne. Działalność górnictwa odkrywkowego powoduje całkowite odkształcenie terenu, a przywracanie tych obszarów środowisku jest nie tylko uciążliwe oraz kosztowne, ale i długotrwałe. Wraz z intensywnym rozwojem przemysłu wystąpiły procesy żywiołowej urbanizacji miej(...)
»

Wciąż brak zachęt do inwe(...)

Wprowadzone nowelizacją ustawy o OZE zmiany po raz kolejny spowodowały niepewność branży. Niektórzy inwestorzy i producenci są zadowoleni, innym wprowadzone zmiany nie odpowiadają. W Ustawie o zmianie ustawy o OZE z 20 lutego, przyjętej w czerwcu przez Sejm i podpisanej przez prezydenta, pojawiły się nowe zapisy np. pojęcie spalania w kotłach wielopaliwowych, zmiana rozliczania prosumentów czy klastry energetyczne. Niestety, obecny kształt ustawy nie jest ostateczny(...)
»