Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Zmiany w ustawie o odpada(...)

Sejm uchwalił 20 lipca br. kilka ustaw wprowadzających zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm., dalej jako u.o.). Jedną z nich były zmiany mające na celu „uszczelnienie” przepisów odnoszących się do transportu odpadów, przygotowane niezależnie i wcześniej, wprowadzane wraz z rozbudowanymi zmianami dotyczącymi pozycji, zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska. Zmiany wprowadzane ustawą nowelizującą (A) (ramka) dotyczą (...)
»

I co dalej z osadami?(...)

Refleksje z pracy nad planem gospodarki osadami komunalnymi woj. pomorskiego Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest obecny obraz gospodarki osadowej w Polsce. W zależności od regionu, wielkości obiektu, współpracy i koordynacji działań w regionie, świadomości, odpowiedzialności i zapewne jeszcze wielu innych aspektów ocena ta będzie bardzo różna. Próby opisania tego stanu przez różnych ekspertów nie przynoszą odpowiedzi i (...)
»