Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Czy elektrownie wiatrowe (...)

Ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne może okazać się konieczne pozyskanie dotacji inwestycyjnej na elektrownię wiatrową w postaci subwencji rządowej, której wysokość można uzasadnić unikniętymi kosztami ekologicznymi w okresie jej eksploatacji, wynikającymi ze zmniejszenia produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych. Energię elektryczną wyprodukowaną przez elektrownię wiatrową w ciągu roku - PRO - można obliczyć według prostej zależnoś(...)
»

Odpowiedź w przepisach sz(...)

Czy osoby adoptujące zwierzęta muszą w umowie adopcyjnej wyrażać zgodę na udostępnienie ich danych osobowych służbom powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt? Nie, gdyż zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zbędna, jeśli istnieje przepis wymagający przetwarzania danych dla realizacji określonego uprawnienia. Udostępnianie danych osobowych jest jedną z form ich przetwarzania – w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochr(...)
»