Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Wydarzenia(...)

Targi Czystej Energii CENERG 2012 Czwarta edycja Targów Czystej Energii CENERG odbyła się w dniach 12-14 marca br. w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI. Imprezę patronatem honorowym objęło Ministerstwo Gospodarki. Wystawcami byli głównie producenci i dystrybutorzy systemów ogrzewania, wykorzystujących odnawialne źródła energii, oraz urządzeń do produkcji energii z OZE. Znaczną część sektora wystawienniczego zajęły równi(...)
»

Rozszerzona odpowiedzialn(...)

Czy po latach dyskusji nad wprowadzeniem efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla odpadów opakowaniowych, tak by wspomagał rozwój nie tylko selektywnej zbiórki, ale również recyklingu odpadów, nadchodzi przełomowy moment? W opinii ekspertów ocena krajowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jednoznacznie wskazuje, że system ten nie jest efektywny – ani z punktu widzenia ekonomii, ani ze względów ekologicznych. Z roku na rok wzrastaj(...)
»