Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

(Nie)wykorzystana moc bat(...)

Żywotność baterii używanych w pojazdach elektrycznych szacuje się na 8-10 lat. Po tym okresie można je wykorzystać jako magazyny energii, a w dalszej kolejności przymierzyć się do odzysku zawartych w nich surowców i ich recyklingu. Jeden ze scenariuszy, przygotowanych przez firmę badawczą Carbon Tracker, zakłada, że do 2035 r. nawet co trzeci pojazd może być już zasilany energią elektryczną, a do 2050 r. udział pojazdów elektrycznych w rynku globalnym przekroczy 60%(...)
»

Klasyfikacja obiektów(...)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 145), obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dzieli się na należące do kategorii A i na pozostałe. Minister właściwy ds. środowiska został upoważniony do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, decydujące o zaliczeniu takiego ob(...)
»