Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Wróćmy do Bałtyku sprzed (...)

W czerwcu 2012 r. Ministerstwo Środowiska zgłosiło w imieniu rządu pilny projekt nowelizacji Prawa wodnego. Jednym z jego głównych celów jest wdrożenie ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej, od jakiegoś czasu zwanej Dyrektywą Morską, prawdopodobnie jako morski odpowiednik Ramowej Dyrektywy Wodnej, odnoszącej się głównie do wód śródlądowych. Pilny tryb jej procedowania wynika zapewne ze zniecierpliwienia Komisji Europejskiej, gdyż jesteśmy już &bdquo(...)
»

Rozmowy o ekoinnowacjach(...)

Zorganizowana 12 lutego br. przez Urząd Marszałkowski konferencja pt. „Ekoinnowacje, kreowanie rozwiązań przyjaznych środowisku”, miała przybliżyć temat praktycznego wdrażania ekoinnowacji.  – Warmia i Mazury z racji swoich zasobów naturalnych są ukierunkowane na kreowanie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań bez presji na środowisko. Lasy i jeziora to nasz kapitał, na którym oparliśmy inteligentne specjalizacje naszego regionu. Warto wykorzystywać ten potencjał i być (...)
»