Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Ekologia musi kosztować(...)

W Kielcach od 26 do 28 października 2011 r. trwała I Ogólnopolska Konferencja Ekonomistów Branży Wod-Kan, adresowana przede wszystkim do finansistów, księgowych i ekonomistów z branży wodociągowej i kanalizacyjnej. Jej inicjatorem oraz gospodarzem była Spółka „Wodociągi Kieleckie”. Konferencja okazała się sukcesem – przybyli na nią przedstawiciele 64 firm wodociągowych z całej Polski. W temacie konferencji postawiono pytanie: &bdq(...)
»

Ochrona powietrza(...)

Jeżeli już wiemy, że nie wszystkie paliwa łatwo się spalają, to spróbujmy uszeregować je kolejno od najłatwiej do najtrudniej spalających się. Najłatwiej spalają się wodór i gaz ziemny (metan), a następnie LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas — skroplony gaz z ropy naftowej; mieszanina propanu i butanu). Kolejnymi paliwami są benzyna, olej napędowy i opałowy, paliwa stałe, a na końcu RDF (ang. Refuse Derived Fuel — paliwo(...)
»