Wszystkie artykuły w kategorii: "Fauna w mieście"

Polecane artykuły:

Skutki legislacyjnego poś(...)

Minęły pierwsze miesiące od wprowadzenia nowych zasad zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminach. Jaki obraz rysują dokonane zmiany? Czy można mówić o sukcesie, czy raczej o porażce? Kto zyskał, a kto stracił? Co należałoby zmienić, a co poprawić? To podstawowe pytania, które w zorganizowanych i kuluarowych dyskusjach w ostatnim okresie zajmowały prezesów i dyrektorów firm zrzeszonych w Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. W większości o(...)
»

Zabezpieczenia, kontrole (...)

Nowelizacja ustawy o odpadach stała się faktem Od kilku miesięcy trwają prace nad projektami rozporządzeń, które mają pozwolić na realne wdrażanie postanowień znowelizowanej ustawy o odpadach. Brak aktów wykonawczych już dzisiaj jest sporym utrudnieniem, przykładowo przy wnioskowaniu o wydanie lub zmianę pozwoleń na wytwarzanie czy zbieranie odpadów. Brak przepisów szczegółowych uniemożliwia też dokonywanie kalkulacji i szacowanie kosztów (...)
»