Wszystkie artykuły w kategorii: "Fauna w mieście"

Polecane artykuły:

Struktura sieci dróg w mi(...)

Struktura sieci dróg w mieście, stanowi pewną jego charakterystykę i może być jednym z czynników oceny miasta z punktu widzenia sprawności transportu, dostępności komunikacyjnej, pracy przewozowej, a także warunków życia mieszkańców, ładu przestrzennego oraz innych czynników. Dlatego też warto podjąć zarówno badania, jak i próby oceny tego układu oraz poszukiwać relacji zachodzących pomiędzy tym układem a różnymi innymi czynnikami charakteryzującymi miasto. Struktura sieci dróg jest t(...)
»

Zamiast podsumowania(...)

Pełen wyzwań 2014 r. za nami. Jaki był to okres z perspektyw sektora biopaliw? Można by rzec, że (jak zwykle) trudny. Nastąpiło wiele istotnych legislacyjnych zmian determinujących funkcjonowanie branży, a na szczególne uznanie zasługuje finalizacja procesu implementacji unijnych dyrektyw RED (w sprawie promowania stosowania energii odnawialnej) i FQD (w sprawie jakości paliw). Co prawda nie obyło się bez opóźnień, niemniej ten etap mamy wreszcie za sobą. Nowelizacją ustawy o biokomponentach (...)
»