Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Edukować od przedszkola -(...)

Czy wejście w życie z początkiem bieżącego roku Ustawy o społecznym dostępie do informacji i ocenach oddziaływania na środowisko przyczyni się do poprawy stanu środowiska w Polsce i zmniejszenia liczby konfliktów wywoływanych lokalizacjami obiektów uznawanych potocznie za niebezpieczne lub uciążliwe? Tak być powinno. To dobra ustawa, zgodna z Konwencją o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących (...)
»

Brunatne zagrożenie dla s(...)

Złoża węgla brunatnego postrzegane są raczej nie jako szansa na rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim jako zagrożenie dla lokalnej społeczności. Obecnie trwa kolejna bitwa w wojnie o węgiel brunatny – czy wydobywać i tworzyć kopalnie odkrywkowe, czy może poczekać, aż zamieni się w kamienny? W Polsce znajdują się ogromne złoża węgla brunatnego. Według różnych wyliczeń, złoża, które mogą być eksploatowane obecnie jedynie metodą odkrywkową, wynoszą nawet 100 mld ton(...)
»