Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Moda na recykling(...)

Wydział Gospodarki Komunalnej łódzkiego Urzędu Miejskiego zorganizował na początku czerwca Łódzkie Dni Recyklingu (2-4 czerwca). Impreza przebiegała pod hasłem „Moda na recykling”. Trzecia nagroda w konkursie „Moda na recykling” Po uroczystym otwarciu Łódzkich Dni Recyklingu przez prezydenta miasta odbył się pokaz mody Premi(...)
»

Agroturystyka – rola i z(...)

Nawiązuje ona do ekoturystyki, której celem jest zachowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju zasobów oraz walorów turystycznych. Możliwe jest to poprzez integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego, a także pełne wykorzystanie potencjałów społecznego i gospodarczego danego obszaru. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę odrębności kulturowej lokalnych społec(...)
»