Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulator nie tylko w wod(...)

Od 12 grudnia 2017 r. zacznie funkcjonować organ regulacyjny dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Nowy regulator zajmie się m.in. zatwierdzaniem taryf, opiniowaniem projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także rozstrzyganiem sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Pojawia się jednak pytanie, czy organ regulacyjny pojawi się także w sektorze odpadowym? 27 października 2017 r. Sejm przyjął ustawę(...)
»

Krystaliczna „mosto(...)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie zakończyły budowę największej inwestycji infrastrukturalnej w gospodarce wodno-kanalizacyjnej miasta w ostatnich latach. Za 20 mln złotych spółka wybudowała nowoczesną, spełniającą unijne normy stację uzdatniania wody w Mostowie k. Koszalina. Stacja może dostarczyć 30 tys. m3 wody na dobę do oddalonego o 20 km Koszalina oraz położonych w pobliżu miejscowości (Będzin, Manowo i Mielno). Środki na inwestycję pochodziły z Narodowego Funduszu Ochr(...)
»