Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biodegradowalne wyroby wł(...)

Roczniki statystyczne wskazują, iż produkcja włókien na świecie kształtuje się obecnie na poziomie 84 mln ton, z czego ok. 52 mln ton to włókna syntetyczne. Roczna światowa produkcja włókien naturalnych wynosi 29 mln ton. Pozostała część włókien, czyli tylko ok. 3 mln ton, jest wytwarzana z pochodnych polimerów naturalnych, głównie z celulozy, pozyskiwanej przy użyciu metod chemicznych1. Ze statystyk wynika, że zdecydowana większość produkowanych włókien (...)
»

Plan działań w sprawie oc(...)

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), uchwalona w 2000 r., zakłada osiągnięcie dobrego statusu wód Europy w 2015 r. To ambitne wyzwanie, wymagające wielu kosztownych działań w krótkim czasie. Wydaje się nawet, że nieosiągalne… Jest wiele problemów wynikających z historycznych zaniedbań. Trzeba je wskazać i znaleźć ich rozwiązanie. Dlatego Dyrekcja ds. Środowiska (DG Envi) Komisji Europejskiej postanowiła opracować „Plan działań w sprawie ochrony w&oa(...)
»