Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Myśląc o zmianach klimatu, rzadko mamy przed oczami miasta. A to właśnie metropolie są szczególnie wrażliwe na te zjawiska. Każde miasto jest inne pod względem swojej struktury, zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań geograficznych, dlatego różne będą zagrożenia klimatyczne. Do najważniejszych wyzwań, którym muszą sprostać włodarze miast, zalicza się m.in. zapobieganie niedoborom wody oraz dbałość o jakość powietrza, którym oddychamy. Ekstremalne zjawiska pogodowe – nawalne d(...)
»

Czas na szybsze zmiany(...)

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej na gminach spoczywa obowiązek właściwego zorganizowania wykonawstwa zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Gminy nie muszą ani bezpośrednio, ani pośrednio prowadzić gospodarki komunalnej. Mogą powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom or(...)
»