Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Fosfor z osadów ściekowyc(...)

Osady ściekowe, które generowane są w oczyszczalniach ścieków, można wykorzystać na wiele sposobów, np. do pozyskiwania energii, nawożenia gleby, a nawet w celu ponownego użycia substancji odżywczych. Możliwości związane z ich wykorzystaniem zależą od jakości i ilości osadów ściekowych, procesów stosowanych w danej oczyszczalni ścieków oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. Zgodnie z utrzymującym się trendem (tab.), szacuje się, że w 2015 r. masa wytwarzanych (...)
»

Inwestycja „trudna”, lecz(...)

Przedsięwzięcie pn. „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” stanowi realizację wymogów wynikających z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), przyjęty uchwałą nr 233 Rady Ministrów z 29 grudnia 2006 r.,przesądził o tym, że w (...)
»