Usuwanie drzew lub krzewów a okresy lęgowe ptaków

wydany w Zieleń Miejska – 2018-9
  DRUKUJ

W wielu przypadkach pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do możliwości usuwania drzew lub krzewów w okresie lęgowym ptaków w sytuacji, w której konkretne drzewa nie stanowią miejsca ich występowania. Również w mediach bardzo często pojawiają się informacje o tym, że w okresie lęgowym ptaków drzew usuwać nie wolno.

W takich jednak przypadkach organy administracji w zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów wskazują, że: Usunięcie drzew może nastąpić w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę (art. 83d ust. 5 ustawy o ochronie przyrody) oraz z uwzględnieniem okresu ochronnego dla miejsc lęgowych ptaków, trwającego od dnia 1 marca, do dnia 15 października. Obecność miejsc lęgowych obliguje do uzyskania pozwolenia na ich likwidację od Regionalnego Dyrektora Ochr [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus