Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mało zielonych certyfikat(...)

Producenci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przyłączeni do sieci elektroenergetycznej i posiadający koncesję URE lub wpis ARR wyczekują na wydłużenie funkcjonowania zielonych certyfikatów. Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejną wersję projektu stosownego rozporządzenia wydłużającego wsparcie do 2020 r. (rozporządzenie OZE). Projekt w zakresie elektroenergetyki ma wdrażać dyrektywę 2009/28/WE. Powinien uwzględnić przyjęty przez rząd w grudniu ub(...)
»

Tak dla zagospodarowania (...)

Członkowie Zarządu Związku Miast Polskich, którzy spotkali się 22 i 23 kwietnia br. w Licheniu, skrytykowali projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Obecna propozycja ustawy jest, ich zdaniem, nie do przyjęcia, gdyż pozostaje w sprzeczności z dyrektywą Unii Europejskiej. Ta ostatnia zezwala samorządom na zlecanie zadań jednostkom podległym, w ściśle określonych dziedzinach, bez konieczności uruchamiania procedury zamówień publicznych. Nie zezwala na to jednak polski projekt z 21 l(...)
»