Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

W czystym Gdańsku (...)

  Nowoczesna sortownia odpadów, kompostownia lub elektrownia biogazowa – to efekty zakończonej już modernizacji Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.   Realizacja zadania trwała trzy lata, a koszt przedsięwzięcia to 407 372 855 zł, z czego 60% dofinansowała Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. - Nadrabianie zaległości to nie tylko budowa s(...)
»

Kłopoty z rejestracją zwi(...)

Pracownicy urzędów miast na prawach powiatów i starostw powiatowych, dokonujący rejestracji zwierząt zgodnie z art. 64 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na co dzień borykają się z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji obowiązujących przepisów. Czy można zarejestrować żółwiaka chińskiego? Czy oświadczenie o uzyskaniu żółwia stepowego z własnej hodowli jest wystarczające do jego rejestracji? Czy umowa darowizny małpki jest dokumentem świadczącym o jej le(...)
»