Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"


 1. Groźny czerwiec wiązowiec Czytaj

   Mieczysław Czekalski

   Hanna Piekarska-Boniecka


 2. Rośliny mało znane. Irga różowa Czytaj

   Mieczysław Czekalski


 3. Czas bylin Czytaj

   Grzegorz Falkowski


Polecane artykuły:

Strefa Schengen a wwóz od(...)

Fundacja Nasza Ziemia 21 grudnia ub.r. wysłała list otwarty w sprawie niekontrolowanego wwozu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wejściem do strefy Schengen. Skierowano był do trzech ministrów: środowiska – Macieja Nowickiego, gospodarki – Waldemara Pawlaka oraz spraw wewnętrznych i administracji – Grzegorza Schetyny. Poniżej została przedstawiona treść tego apelu (red.).   (...)
»

Efekty opadów nawalnych w(...)

Systemy kanalizacyjne dawno już przejęły funkcję odwadniania miasta. W XIX wieku założenia kanalizacji miejskiej opierały się na idei systemu „totalnego”, nazwanego później ogólnospławnym. W Europie Zachodniej (Niemcy, Wielka Brytania) był on wdrażany od końca XIX w.   Na terenie Polski system ten najwcześniej został wprowadzony w Warszawie, dzięki projektowi Williama (...)
»