Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Jak prezentować i ujmować(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, podobnie jak inne firmy, ponoszą koszty swojej działalności.  Koszty najczęściej prezentowane i analizowane są w układzie rodzajowym. Wynika to w dużej mierze z tego, że w praktyce prawie każde przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję kosztów w zespole 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie. Ponadto często koszty należy wykazywać w różnych sprawozdaniach księgowych lub org(...)
»

Zwalczanie bakterii nitko(...)

Gminna oczyszczalnia w Tłuczewie umożliwia biologiczne, zintegrowane usuwanie związków organicznych, azotu i fosforu w niskoobciążonym procesie osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do Łeby, która po ok. 90 km wpada do jeziora Łebsko leżącego na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Układ technologiczny oczyszczalni stanowią: punkt zlewny i zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, krata rzadka(...)
»