Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Postępowanie z odpadami w(...)

Rozwój branży budowlanej w ostatnich latach wpływa na wzrost ilości odpadów powstających w trakcie budowy, rozbiórek lub modernizacji budynków, dróg i innych obiektów budowlanych. Źródła ich powstawania są rozproszone, dlatego trudno określić ich ilości. W Krajowym Programie Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) określono ilość odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy na pozi(...)
»

Najważniejsze zadanie(...)

Rzeszów, miasto o powierzchni ok. 54 km2 i liczące ok. 160 tys. mieszkańców, jest stolicą województwa podkarpackiego i jednym z największych ośrodków miejskich tego regionu. Prawa miejskie nadał mu król Kazimierz Wielki w 1354 r. Jak każde duże miasto, Rzeszów boryka się z szeregiem problemów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Woda – podstawa rozwoju Jednym z ważniejszych aspektów funkcjonowania miast jest zaopatrzenie mieszkańców w (...)
»