Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Natura 2000 – fakty(...)

- na marginiesie artykułu p. Radosława Gawlika „Natura 2000 – marnowana szansa!” (PK 05/2004) List do redakcji Pan R. Gawlik odsądził od czci i wiary Ministerstwo Środowiska w związku z jego, jakoby „fatalną&#8221(...)
»

Usuwanie zanieczyszczeń z(...)

Wypełnienie głównego celu środowiskowego RDW 2000/60/UE dotyczącego zapewnienia dobrego stanu wód powierzchniowych nie będzie możliwe bez odpowiedniego oczyszczania ścieków deszczowych. Ścieki deszczowe, spływające ze zlewni zurbanizowanej, powstające w fazie spływu powierzchniowego, charakteryzują się wysoką zmiennością składu zanieczyszczeń oraz nierównomiernością zrzutu ładunku zanieczyszczeń w jednostce czasu. Ścieki opadowe po(...)
»