Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Odpady opakowaniowe &#821(...)

Firma Abrys zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Odpady opakowaniowe – teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków”. W końcowej części obrad coraz częściej pojawiały się propozycje zebrania najczęściej zgłaszanych problemów i wątpliwości w celu przedstawienia ich odpowiednim gremiom odpowiedzialnym za stanowienie prawa. W trakcie konferencji, przy bardzo licznym i aktywnym udziale uczestników, omówiono najważniejsze zmiany w ustawie o op(...)
»

Ekohydrologia – systemowe(...)

    Z perspektywy postępującej degradacji środowiska przyrodniczego w skali globalnej oddziaływanie człowieka na ekosystemy można podzielić na dwie główne formy. Pierwszą jest emisja substancji toksycznych jako wynik wzrastającego zużycia energii i materii oraz chemizacji, drugą zaś – degradacja ewolucyjnie ukształtowanych cykli krążenia wody i materii w ekosystemach.   Szczególnie druga forma antrop(...)
»