Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Ochrona przed skażeniami (...)

Użycie broni biologicznej stanowi zagrożenie nie tylko w momencie ataku, lecz również dużo później, gdy masowa liczba zachorowań przybierze rozmiary epidemii. Skutki jej użycia to skażenie terenu, powietrza, wody, roślin, gleby, żywności, skóry ludzi i zwierząt, a także skażenia wewnętrzne organizmu. Skażenia wewnętrzne organizmu mogą być spowodowane przez wdychanie skażonego powietrza, przenikanie drobn(...)
»

Nie tylko targowanie(...)

Tradycyjnie targom Poleko towarzyszą rozmaite seminaria, sympozja i konferencje (szczegóły strona 21). Wszystkie dotyczą zagadnień szeroko pojętej ochrony środowiska, począwszy od ekologicznej polityki państwa, przez gospodarkę odpadami, aż po odnawialne źródła energii. Prestiżowe spotkanie W dniach 19-20 listopada 2001 r. odbędzie się V Międzynarodowy Zjazd Ekol(...)
»