Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Nowa energetyka – czy jes(...)

Wiek XX i początek XXI, oprócz gwałtownych przemian społecznych i zawieruch wojennych, to również okres nieprawdopodobnego przełomu technologicznego. W miejsce dymiących parowozów pojawiły się superszybkie pociągi typu TGV czy Shinkansen, a powszechnym środkiem transportu na większe odległości stał się samolot. Człowiek postawił stopę na Księżycu, a nasze wynalazki penetrowały dalekie peryferia Układu Słonecznego. Telewizja, Internet i tele(...)
»

Nie tylko wymagania i obo(...)

Bardzo szybko zbliża się termin wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Okres poprzedzający akcesję wypełniony jest dostosowywaniem polskiego prawa do wymagań Unii Europejskiej. Implementacja unijnych rozwiązań prawnych do polskich przepisów powoduje, że na podmioty korzystające ze środowiska nakładane są nowe wymagania i obowiązki warunkujące ich funkcjonowanie. Nowe przepisy określają też terminy, w których ustalone wymagania muszą być spełnione pod rygorem wstrzymania ruchu instalacji, a w ko(...)
»