Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas podsumowania(...)

Transformacja ustrojowa i reformy gospodarcze z początku lat 90. ubiegłego wieku położyły kres monopolowi państwowemu, m.in. w gospodarce komunalnej. Utrzymanie czystości i porządku stało się zatem zadaniem własnym samorządów lokalnych, realizowanym przez gminne i miejskie zakłady i spółki oraz przez przedsiębiorstwa prywatne. Wiele starych, nieefektywnych zakładów gospodarki komunalnej zostało wówczas sprywatyzowanych bądź skomercjalizowanych, co w krótkim czasie zaowocowało mod(...)
»

Czy faktycznie w tym rok(...)

W tym roku bez podwyżek w spółkach komunalnych? Czy członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych mają szanse na podwyżki w tym roku? Obowiązujące regulacje prawne to wykluczają, ale czy we wszystkich przypadkach? W niejednej spółce i samorządzie pojawiają się pytania o dopuszczalność podwyższania w 2018 roku wynagrodzeń przysługujących członkom zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych. Ma to wykl(...)
»