Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poliestry biodegradowalne(...)

Bardzo duże zainteresowanie polimerami z surowców odnawialnych, w szczególności biodegradowalnymi, ma kilka ważnych przyczyn. Podstawowym pierwotnym surowcem do wytwarzania polimerów syntetycznych jest ropa naftowa, która jednocześnie stanowi jeden z głównych nośników energii. Poważne problemy z dostępem do tego surowca związane są z nierównomiernym jego rozmieszczeniem na świecie. Cena ropy naftowej wpływa na cały przemysł przetwórstwa, w tym na produkcję poliolef(...)
»

Dlaczego rower?(...)

Wiele osób traktuje rower niezbyt poważnie – jako swoistą „zabawkę” dla dzieci i młodzieży, a co najwyżej jako sprzęt służący do sportowego lub rekreacyjnego „wyżycia się” w dni wolne od pracy. Tymczasem rower jest pełnoprawnym środkiem transportu i może być traktowany jako substytut samochodu. Czy jest to możliwe przy tak wielkim dostępie do samochodu, jaki obserwujemy obecnie? Długość zdecydowanej większości podróży samochodowych (...)
»