Zieleń przydrożna i jej ochrona

wydany w Zieleń Miejska – 2018-7
  DRUKUJ

W prasie i na portalach społecznościowych dynamicznie rozwija się dyskusja na temat konieczności oraz zasadności wprowadzenia zmian prawnych w zakresie usuwania zieleni przydrożnej, która zdaniem niektórych osób może generować dodatkowe zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Aby prawidłowo ocenić konieczność wprowadzenia takich zmian, w pierwszej kolejności należy przypomnieć, co w świetle obowiązujących przepisów prawa należy rozumieć przez pojęcie zieleni przydrożnej oraz jakie rozwiązania prawne obowiązują w tej materii.

Jeśli chodzi o pojęcie zieleni przydrożnej, jest ono wprost definiowane w art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), w myśl którego przez zieleń przydrożną rozumie się roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus