Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Racjonalna gospodarka ene(...)

W dniach 19-21 października br. w Podlesicach (woj. śląskie) po raz trzeci spotkali się uczestnicy Międzynarodowego Forum „Efektywność Energetyczna Napędów z Silnikami Elektrycznymi”. Zostało ono zorganizowane przez Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel w Katowicach przy współpracy Polskiego Centrum Promocji Miedzi, Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystan(...)
»

Departament Energii Odnaw(...)

Z Tomaszem Podgajniakiem, wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, rozmawia Urszula Wojciechowska Energy-mix jako panaceum dla naszej gospodarki to często stawiana teza, ale wiemy, że większość technologii nie broni się rynkowo. Potrzebny jest system wsparcia. System wsparcia OZE ma swoje początki w okresie, kiedy sprawował Pan funkcję ministra środowiska. Czy ten proponowany w ustawie o OZE idzie w dobrym kierunku? Rozważając w (...)
»