Drzewa wielopniowe

wydany w Zieleń Miejska – 2018-6
  DRUKUJ

Typowe (klasyczne) drzewo jest zbudowane z systemu korzeniowego i jednego pnia zwieńczonego koroną. Korzenie mogą wrastać w glebę głęboko, tworząc system palowy, średniogłęboko – system mieszany i płytko – talerzowaty. Pień, w zależności od gatunku, może być wysoki, średniowysoki lub niski. Podobnie korona, której wielkość i kształt może być zróżnicowany.

W lasach, w zadrzewieniach krajobrazowych oraz w parkach, oprócz dominujących drzew jednopniowych, napotykane bywają okazy dwu- i wielopniowe. Stosunkowo często tworzą je: olsza czarna (Alnus glutinosa), lipy – drobnolistna i szerokolistna (Tilia cordata i T. platyphyllos), dąb szypułkowy (Quercus robur), buk pospolity (Fagus sylvatica), klon jawor (Acer pseudoplatanus), klon srebrzysty (A.sacch [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus