Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

(...)

Żadne prawo bez skutecznej egzekucji nie będzie działać – o czym warto pamiętać w związku z dyskusją o wdrożeniu w życie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Przewodnim tematem tego wydania jest problem z zagospodarowaniem frakcji kalorycznej powyżej 6 MJ/kg po wejściu w życie zakazu składowania tego typu odpadów. Myśląc o frakcji kalorycznej jako problemie, należy pamiętać, że właśnie rozpoczęła się jesień i niektórzy z naszych rodaków zajmą się przekształcaniem o(...)
»

Ocena inwentaryzacji azbe(...)

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych to ważny element właściwego i skutecznego ich usuwania. Stanowi podstawę do opracowania rzetelnego programu postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Opierając się na informacjach uzyskanych podczas inwentaryzacji, można także prawidłowo oszacować koszty ich usunięcia. Pozwala to odpowiednio wcześnie szukać najkorzystniejszych źródeł finansowania prac związanych z usuwaniem azbestu. Ze wzgl(...)
»