Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Trzy lata doświadczeń(...)

Wykorzystanie wód deszczowych i roztopowych w Rybniku Inwestycja rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci zbiorczej wód przeprowadzona została przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku w 2002 r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W obliczu stale rosnących cen wody wodociągowej stała się ona alternatywnym ekonomicznym źródłem ujęcia wody z pełnym wykorzystaniem w uprawach roślin ozdobnych zakładu (patrz rysunek). Opis wykorzyst(...)
»

Sposoby na spławianie śni(...)

W listopadzie 1907 r. władze Warszawy zaakceptowały projekt budowy trzech studni do spławiania śniegu, a już na początku grudnia rozpoczęta została budowa pierwszej studni na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Nowo-Miodowej. Na początku 1907 r. inż. William Heerlein Lindley, nadzorujący budowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie, nadesłał na ręce prezydenta miasta „(…) projekt stosowania sposobu, używanego z powodzeniem w wielu miastach zagrani(...)
»