Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Bezgraniczne doświadczeni(...)

Nowa ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada wiele zmian, stawiając również przed gminami kolejne wyzwania. W jaki sposób niektóre z nich radzą sobie z selektywną zbiórką? Czy są to patenty możliwe do skopiowani? A może warto przyjrzeć się doświadczeniom innych państw w tym zakresie? Tym aspektom gospodarki odpadami, jak również zagadnieniom związanym z przejęciem przez gminy nowych kompetencji, poświęcono coroczną (...)
»

Konsultacje społeczne a g(...)

W ramach I tury konsultacji społecznych, które przeprowadzono w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry, przygotowano ankietę odnośnie harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych. (...)
»