Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Nerwowa jesień?(...)

Trzy pierwsze kwartały bieżącego roku poświęciliśmy systematycznemu, zazwyczaj spokojnemu wdrażaniu nowego Prawa wodnego i znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Trudno nazwać jednak spokojnym styczeń, w którym ze zdumieniem wczytywaliśmy się w projekt rozporządzenia taryfowego, autorstwa twórcy Prawa wodnego. Szczęśliwie nowy resort ze zrozumieniem podszedł do argumentów branżowych generowanych przez środowisko na czele z Izbą Gospodarczą Wodociągi Pol(...)
»

O biogazowniach prosto z (...)

Prawda o aktualnie prowadzonych inwestycjach biogazowych jest taka, że rozpoczęto ich wiele, a każda napotyka na bariery prawne, czasami różne w zależności od regionu, w jakim są realizowane. Natomiast część przeszkód jest wspólna i dotyczy całego kraju. Potrzebnym dla całej branży jest omówienie tego, z czym mierzą się inwestorzy, i jak rozwiązują poszczególne zagadnienia prawne oraz jakie spory prowadzą lub mogą prowadzić w najbliższym cza(...)
»