Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Ekozespoły coraz aktywnie(...)

Młodzieżowa kampania promowania ekologicznego stylu życia „Razem chronimy Ziemię", prowadzona od 1995 r. przez Fundację Global Action Plan Polska, jako systemowy program ekozespołów w placówkach oświatowych realizowana jest od czterech lat. Na dofinansowanie kolejnych edycji programu NFOŚiGW przeznaczył łącznie 551 tys. zł (w 2004 r. ponad 281 tys.). Z każdym rokiem rośnie liczba placówek oświatowych biorących udział w programie. Kilkuosobowe ekozespoły, koordynowane przez instruktorów(...)
»

Pojazdy asenizacyjne – re(...)

Na terenach nieskanalizowanych do magazynowania ścieków bytowych często stosuje się zbiorniki bezodpływowe. Ich zawartość co pewien czas musi być opróżniana za pomocą samochodów asenizacyjnych, które powinny spełniać wymagania szczegółowo określone w aktach prawnych. Pojazdy asenizacyjne nie tylko oczyszczają szamba, ale także transportują nieczystości ciekłe do stacji zlewnych. Mogą być one także wykorzystywane do innych celów, gdy (...)
»