Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Punkty selektywnego zbier(...)

W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” (5/2012) wskazano, iż tworzone przez gminy systemy postępowania z odpadami komunalnymi muszą spełniać pewne warunki, określone przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Jednym z najważniejszych spośród nich wydaje się być skonstruowanie systemu tak, by zapewnił prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, przynoszącej odpowiednie efekty. Jak ws(...)
»

Ciepło systemowe w walce (...)

Od blisko 10 lat Izba promuje ciepło systemowe jako najbardziej ekologiczne ogrzewanie w mieście. W trosce o czyste powietrze od ponad czterech lat realizuje działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. Od tego roku działania te honorowym patronatem objął sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Paweł Sałek. Program likwidacji niskiej emisji to proces stale realizowany przez niemal wszystkich dostawcó(...)
»