Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Zmieszane odpady komunaln(...)

Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) oraz ustawy o odpadach (u.o.) posługują się niezdefiniowanym pojęciem „zmieszanych odpadów komunalnych”. Jest to przy tym bardzo ważny punkt regulacji – w istocie głównie tych odpadów dotyczy zmodyfikowana zasada bliskości (art. 9 ust. 6 u.o.), zgodnie z którą nie mogą być one wywożone poza granice regionu. Oznacza to w praktyce, że zmieszane odpady komunalne powinny być poddawane (...)
»

Uwagi i propozycje (...)

  Polska Izba Gospodarki Odpadami skierowała do ministra środowiska szereg uwag i propozycji odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko Izby.   Projekt ustawy narzuca gminom organizowanie przetargów na odbiór i transport odpadów. PIGO proponuje uwzględnienie możliwości przeprowadzania przez g(...)
»