Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości rynkowe"

Polecane artykuły:

Poligon doświadczalny(...)

Z Jerzym Gruszką, prezesem Zarządu Grupy Energetycznej Enea, rozmawia Urszula Wojciechowska 2 stycznia 2003 roku rozpoczęła działalność Grupa Energetyczna Enea. Jest to nowy podmiot gospodarczy, który zamierza prowadzić działalność w sektorze usług multienergetycznych i multimedialnych. Firma powstała na skutek połączenia spółek dystrybucyjnych (zakładów energetycznych) z Bydgoszczy, Gorzowa, Poznania, Szczecina i Zielonej Góry. Czy Enea jest (...)
»

Gospodarka odpadami(...)

Uchwalenie ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. stanowiło istotny krok w kierunku dostosowania polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań UE. Ustawa - mimo pewnych braków i nieścisłości - czyniła zadość oczekiwaniom na akt prawny, mający w dłuższym okresie uporządkować podstawowe zasady gospodarowania odpadami. Najważniejszym wydaje się to, że ustawa o odpadach z 2001 r. jest pierwszym w naszej historii aktem prawnym poświęconym problematyce gospodarki odpadami zgodnym z prawem UE i to (...)
»