Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości rynkowe"

Polecane artykuły:

Stosowanie grzybów mikory(...)

Ubiegłoroczne upały oraz stosunkowo niewielkie opady atmosferyczne, zwłaszcza w okresach maksymalnego zapotrzebowania na wodę ze strony roślin (od połowy maja do połowy lipca), wpłynęły na bardzo zły stan zdrowia drzew i krzewów w warunkach miejskich. Szczególnie ucierpiały klony, lipy i kasztanowce. Były to pierwsze objawy wystąpienia tzw. posuchy. Przy dalszym braku wody w podłożu stan ten pogłębiał się i w krytycznych sytuacjach dochodziło do całkowitego zamieran(...)
»

Osady a sprawa polska(...)

Osady ściekowe – niektórzy mówią, że mają „ziemisty zapach”, czyli nie śmierdzą. Ale tych można nazwać miłośnikami osadów, pozostała (będąca raczej w zdecydowanej większości) część społeczeństwa twierdzi raczej, że osady śmierdzą (ekstremiści uważają nawet, iż cuchną!). Problem oczyszczania ścieków, wbrew powszechnemu mniemaniu, nie kończy się w oczyszczalni – trzeba jeszcze zagospodarować osady ściekowe! Jeżeli chodzi o sposoby, to w uproszczeniu można p(...)
»