Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości rynkowe"

Polecane artykuły:

Jeszcze o nowelizacji ust(...)

Henryk Bylka Do sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zapewne niektóre znowelizowane przepisy doprecyzują prawa i obowiązki wszystkich podmiotów objętych regulacją ustawy, a tym samym poprawią funkcjonowanie ustawy. Jest też prawdą, że ta nowelizacja na długo zablokuje prace nad zmianami, co spowoduje, że ustawa faktycznie zacznie służyć tym celom, które eksponowano, uchwalając ją w 2001 r. Stąd(...)
»

Od redaktora(...)

Selektywna zbiórka odpadów w naszym kraju to już nie wybór, lecz obowiązek i… nawyk. Tak, z taką myślą zapewne wstaje z łóżka niejedna osoba, która gospodarką odpadami komunalnymi zajmuje się na co dzień. Byle tylko z łóżka nie wstawała lewą nogą, bo wówczas, mimo pozytywnego nastawienia, przed oczami pojawią się nie tylko obrazy mieszkańców, którzy lekceważą segregację, ale, co gorsza, przedsiębiorstw, które nawyki mają, ale złe. Wprawdzie szara strefa para się gospodarką odpadami, ale czyni(...)
»