Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości rynkowe"

Polecane artykuły:

Węzeł gordyjski(...)

Roman Wiertelak Kontrola elektryzuje wszystkich. I choć najbardziej boją się ci co broją, to jej przebieg i wyniki są powodem niepokoju większości kontrolowanych. Uzasadniony jest on szczególnie wtedy, gdy kryteria ocen są niezbyt precyzyjne, a wnioski formułowane jednostronnie. Właśnie ów niepokój dominował w przekazywanych mi relacjach z działań kontrolnych prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w firmach wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie od kwietnia do sie(...)
»

Zasoby energii odnawialne(...)

Rozwój energetyki odnawialnej przynosi wiele korzyści zarówno społecznych, gospodarczych, jak i ekologicznych. I choć obecnie źródła energii odnawialnej nie mają jeszcze decydującego znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego województwa i kraju, to jednak ich zaletą jest wzmacnianie bezpieczeństwa w skali lokalnej oraz przyczynianie się do poprawy zaopatrzenia w energię, w szczególności terenów o słabej infrastrukturze energetycznej. (...)
»