Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

W czasie gdy, oddajemy w ręce Czytelników niniejszy „Przegląd Komunalny RECYKLING”, prezydent podpisywać będzie dwie ustawy, na które czeka od lat cała branża recyklingowa. Ustawa o opakowaniach oraz Ustawa o opłatach są poważnym krokiem naprzód w stosunku do tego co było dotychczas. Nie spełniają one oczywiście wszystkich dotychczasowych życzeń ekologów, „śmieciarzy” czy producentów opakowań, są wypadkową działań różnych grup interesów. Dają jednak szansę na rozwój rynku(...)
»

Zieleń w planowaniu przes(...)

Jedna z najważniejszych funkcji planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym wyraża się w określaniu przeznaczenia terenów wraz z wyznaczaniem architektonicznych warunków ich zagospodarowania. Działalność gminy w tym zakresie powszechnie utożsamiana jest zatem ze stwarzaniem formalnoprawnych możliwości realizacji inwestycji o charakterze budowlanym, co z kolei determinuje ogólny rozwój społeczno-ekonomiczny na danym terytorium. Do zadań urbanistyki nie należy jednak wyłącznie p(...)
»