Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Oczyszczanie ścieków z pr(...)

Polityka ekologiczna i ochrona środowiska należą do tych obszarów współpracy krajów należących do UE, które rozwijają się najszybciej. Zmniejszenie uciążliwości środowiskowej dla otoczenia zarówno zakładów przemysłowych, jak i obiektów gospodarki komunalnej (ściekowej i odpadowej) coraz częściej staje się celem równie ważnym jak zagadnienia produkcyjne i ekonomiczne. Dotyczy to m.in. przemysłowej produkcji i dystrybucji(...)
»

Konieczność współpracy(...)

Ustawa, zwana potocznie metropolitalną, dotąd nie wyszła poza fazę projektów przygotowywanych przez jedne gremia i kontestowanych przez inne. Ostatnią, znaną mi inicjatywę w tej materii podjęto w styczniu br. i miała ona wejść w życie najpóźniej jesienią 2010 r. Tymczasem procesy polegające na tzw. rozlewaniu się miast, wyludnianiu ich śródmieść, obniżaniu się dochodów, narastaniu trudności komunikacyjnych itp. postępują i wymagają podjęcia działań naprawczych. Wyd(...)
»