Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Minęło 13 lat od wydania pierwszego numeru „Przeglądu Komunalnego”. Teraz przekazujemy naszym czytelnikom 150 wydanie czasopisma. Nie chcę wspominać początków. Rok 1991 był trudny nie tylko dla nas, ale dla całej gospodarki komunalnej. Powoli wśród nowej generacji polityków lokalnych rosło uznanie znaczenia „komunalki” dla wspólnoty samorządowej i godnego życia mieszkańców. Porządkowanie prawa, zakładanie spółek komunalnych, przekształcenia własnościowe – to następo(...)
»

Thames Barrier Park(...)

Uznany za pierwszy postnowoczesny park w Londynie i nagradzany najważniejszymi wyróżnieniami z zakresu architektury Thames Barrier Park stał się symbolem odrodzenia podupadłej dzielnicy i nadzieją na przywrócenie mieszkańcom miasta kolejnych miejsc nad Tamizą. Królewskie Doki (Royal Docks) wybudowane w XIX w. w Londynie przyczyniły się do rozwoju gospodarczego tej części miasta. Wokół nich powstały fabryki, zakłady chemiczne, zbrojeniowe. Tu import(...)
»