Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Gospodarka osadami ścieko(...)

Wdrożenie postanowień Dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych jest jednym z najdroższych i najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed państwami członkowskimi w zakresie ochrony środowiska. Dokument ten dotyczy zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych, a także oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych, a jego celem nadrzędnym jest ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów.(...)
»

Nowa ustawa ozonowa(...)

li {text-align: justify} Obowiązki, nakazy, zakazy i kary Nowa ustawa ozonowa zaliczana do tzw. ustaw europejskich powstała w iście ekspresowym tempie –niestety, trochę ze szkodą dla jakości ostatecznego kształtu ustawy. Ustawa dotyczy wszystkich podmiotów wykorzystujących w swej działalności instalacje pracujące na freonach i halonach, tj. miliony urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wiele dużych starych urządzeń gaśniczych(...)
»