Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Krytyczne uwagi PIB(...)

Projekt „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.” trafił do Polskiej Izby Biomasy z Ministerstwa Gospodarki w ramach konsultacji społeczno-gospodarczych w połowie września. W ciągu miesiąca mają odbyć się nad tym dokumentem dyskusje w różnych gremiach, ale o ile kampania wyborcza do Sejmu RP osłabiła nieco wnikliwość podejścia do tematu, to nie pomniejszyła wagi problemu, jakim jest zaopatrzenie w energię w ciągu następnych dwudziestu paru lat. Mamy przyjemność zaprezentować pie(...)
»

Co to będzie..?(...)

Piszę te słowa w przeddzień wyborów. To wydarzenie, do którego muszę się odnieść, bo przecież jego konsekwencje również dla naszej branży mogą być bardzo znaczące. Właśnie – „mogą”, ale nie wiadomo, czy faktycznie będą! Trudno bowiem wyrokować, czy druga kadencja rządu „starego” byłaby dla nas lepsza niż pierwsza nowego. Nie do końca wiadomo, czy większe szanse na pojawienie się mocno spóźnionej ustawy o odnawialnych źródłach en(...)
»