Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Tajemniczy proszek otwock(...)

Wykorzystywanymi cechami torfów są ich właściwości sorpcyjne. Dawno temu fakt ten docenili m.in. mieszkańcy Otwocka, którzy używali osuszonej, błotnistej masy, pozostałej po eksploatacji torfu, do dezynfekcji przydomowych toalet. Od najdawniejszych czasów powoływane na urząd władze miast starały się dbać o ich wszechstronny rozwój. Jednak z powodu ciągłego braku funduszy działania te najczęściej ograniczały się tylko do uchwalania różnych zaleceń dla właścicieli po(...)
»

Ważne zmiany w branży zło(...)

  Branże złomową czekają dość istotne zmiany w systemie naliczania podatku VAT, ponieważ zgodnie z zapisami w projekcie Ustawy z 22 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach w art. 17 pojawia się nowy pkt 7. Mowa jest w nim o tym, że podatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy złomu będzie nabywca (a nie sprzedający, jak dotychczas), który zostanie zobowiązany do jego wykazania i zapłacenia. Kwotę podatku naliczonego bę(...)
»