Wszystkie artykuły w kategorii: "Fauna w mieście"

Polecane artykuły:

Obszar analizowany a dzia(...)

W praktyce wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu występuje pewien dylemat. Organy wydające decyzje, po wyznaczeniu obszaru analizowanego, mogą mieć wątpliwości, czy punkt odniesienia dla planowanej inwestycji może stanowić każda działka zawarta w obszarze analizowanym, czy też możliwe jest dokonywanie wyłączeń. Aby przeanalizować przedmiotową kwestię kluczowe jest udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie działki organ ma obowiązek brać pod (...)
»

Zamówienia publiczne w li(...)

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych opublikowane zostało „Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2009 r.”. Jest to obszerny dokument, stąd przedstawiono jedynie wybrane informacje.   Uczestnikami rynku zamówień publicznych są, z jednej strony, zamawiający, czyli podmioty zobowiązane do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przy zakupie robót budowlany(...)
»