Wszystkie artykuły w kategorii: "Fauna w mieście"

Polecane artykuły:

Odpad czy część powierzch(...)

Status prawny mas ziemnych i skalnych Status prawny mas ziemnych i skalnych z punktu widzenia gospodarki odpadami określa art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz 2 ustawy z 2001 r. o odpadach. Nie są one odpadem, ale w pewnych okolicznościach znajdują wobec nich zastosowanie przepisy ustawy o odpadach. Masy ziemne i skalne nie są objęte specjalną definicją (co należy uznać za słuszne). Bez wątpienia chodzi tu o naturalną część powierzchni ziemi, która w jakiś sposób (najczęściej w(...)
»

Dozór i obsługa konieczne(...)

„Możliwości rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w aspekcie ramowej dyrektywy wodnej UE” – tak brzmiał tytuł Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbyła się w dniach 22-23 września br. w Lublinie. W jej trakcie poruszono wiele interesujących zagadnień, poczynając od stanu zasobów wodnych i przeglądu metod jej uzdatniania, przez kwestie dotyczące rekultywacji zbiorników wodnych, na problematyce przydomowych oczyszczalni kończąc. Charakteryst(...)
»