Wiszące ogrody XXI wieku

wydany w Zieleń Miejska – 2018-6
  DRUKUJ

W procesie projektowania krajobrazu w XXI w. ważne stało się twórcze podejście do kształtowania warstwy przyrodniczej, nadawanie jej nowych znaczeń i łączenie z aspektami kulturowymi. Projektując powinniśmy brać pod uwagę wyodrębnione elementy struktury przyrodniczej krajobrazu, takie jak położenie, rodzaje gruntów, podziemne i otwarte wody, siedliska naturalne, a także istniejącą szatę roślinną, klimat oraz procesy przyrodnicze.

Ideą zagadnienia jest traktowanie powstającego obiektu jako całości, działającej w harmonii, a nie jako obiektu składającego się z odrębnych, niewspółpracujących komponentów. Przyjmując za punkt wyjścia przeznaczenie, funkcjonalność i kształt budynku oraz jego otoczenia, a także biorąc pod uwagę aspekty techniczne i środowiskowe, wybór odpowiednich materiałów stanowi syntezę rozwiąz [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus