Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

OZE to tylko biznes?(...)

Wykorzystanie paliw odnawialnych, wśród których największe znaczenie mają biokomponenty i biopaliwa, jest jednym z kluczowych elementów redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikających z transportu. Każdy przynajmniej słyszał o kierunkach polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej, zapisanych w dyrektywie 2009/28/WE, zgodnie z którą w 2020 r. 10% paliw kopalnych ma zostać zastąpionych „odnawialną alternatywą”. Z tego dąże(...)
»

Problemy odzysku tworzyw (...)

Możliwość odzysku surowców lub energii z odpadów w znacznej mierze zależy od ich składu jakościowego. Badania składu odpadów komunalnych z ostatnich 10 lat wykazują wzrastające ilości tworzyw sztucznych. Szczególną funkcję pełnią one na rynku opakowaniowym, gdzie nie tylko chronią i konserwują równie dobrze jak te z surowców naturalnych, ale także mają mniejszą wagę i są bardziej atrakcyjne pod względem estetycznym. Krótkowzroczne rozwiązywanie problemu odpadów tworzyw sztucznych(...)
»