Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Problemy z klasyfikacją o(...)

Zawarty w rozporządzeniu wymóg selektywnego zbierania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zwłaszcza bioodpadów, skutkuje koniecznością postawienia pytania o sposób klasyfikowania tej niejednorodnej przecież grupy odpadów. Przepisy dotyczące postępowania z odpadami biodegradowalnymi, zawarte w ustawie o odpadach (Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – DzU z 2016 r. poz. 1987, ze zm.), ustawie u.c.p.g. (Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czys(...)
»

Kalendarium(...)

17-19.11.2015, Kraków XII Międzynarodowa Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji” Organizator: Abrys, Poznań Info: 61/655-81-21; m.chlasta@abrys.pl; www.abrys.pl   17-19.11.2015, Lublin VIII Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2015 Organizator: Targi Lublin (...)
»