Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Kapilarne membrany z poli(...)

Proces destylacji membranowej (MD) umożliwia otrzymywanie czystej wody z silnie zasolonych i zanieczyszczonych źródeł oraz pozwala zatężyć roztwory soli i kwasów. W trakcie procesu z ciepłego roztworu (nadawy) odparowują lotne składniki, które następnie dyfundują przez pory (wypełnione gazem) na drugą stronę membrany, gdzie kondensują. Warunkiem przebiegu procesu jest utrzymanie fazy gazowej w porach1-3. Z tego względu membrany do procesu MD mu(...)
»

Walka z zagrożeniami dla (...)

  Klimat jest dobrem wspólnym wszystkich ludzi, dlatego przeciwdziałanie groźnemu ociepleniu winno być wyrazem troski międzynarodowej wspólnoty. Jednym z pierwszych osiągnięć w zakresie szerokiej międzynarodowej współpracy dotyczącej tej dziedziny było powołanie do życia organizacji pod nazwą Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change).   IPCC powstało w 1988 r. z inicja(...)
»