Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Branży komunalnej listopad kojarzy się przede wszystkim z Międzynarodowymi Targami Ochrony Środowiska POLEKO, które odbywają się w Poznaniu. Tradycyjnie, w przededniu tej ważnej imprezy wystawienniczej odbywa się ciekawe wydarzenie merytoryczne, jakim jest Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Wzajemne przenikanie się obu tych imprez stwarza uczestnikom i odwiedzającym niepowtarzalną okazję do zweryfikowania wiedzy na temat szeroko pojętej ochrony środowiska. To podczas Ta(...)
»

Producent i odbiorca ener(...)

Elektrownie wirtualne optymalizują głównie funkcjonowanie sieci od strony wytwórczej. A czego można dokonać po stronie odbiorczej? Już dziś dysponujemy technologiami, które umożliwiają komunikację między producentem a odbiorcą.  O ile do tej pory producenta interesował głównie „licznik”, tzn. pobierana w danym momencie moc była główną wielkością, natomiast analizy dotyczące potencjalnego rozkładu zapotrzebowania na energię elektryczną na osi czasu dokonywano na(...)
»