Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyposażenie stacji demont(...)

  Wejście w życie Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zmieniło sytuację ekonomiczną, organizacyjną oraz prawną tych podmiotów, które zajmują się autorecyklingiem.   Do takiego działania Polska jest zobligowana w ramach postępowania z odpadami w kontekście samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE), które reguluje w Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejs(...)
»

Inteligentne technologie (...)

Lublin poprzez smart zarządzanie jest przyjazny obywatelowi, otwarty i rozwija się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Miasto od kilku lat wdraża nowoczesne rozwiązania m.in. w zakresie transportu, monitoringu czy zarządzania danymi miejskimi. Już w 2010 r. miasto przystąpiło do realizacji projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Projekt ten został doceniony podczas „Smart City Forum” – kongresu poświęconemu funkcjonowaniu i (...)
»