Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Najlepsza dostępna techni(...)

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego w Unii Europejskiej narzuca najwyższe możliwie standardy w zakresie minimalizowania negatywnego wpływu człowieka na otoczenie. Każda instalacja przemysłowa – w tym instalacje energetycznego wykorzystania odpadów – powinna być zaprojektowana i eksploatowana w sposób, który – wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki – pozwoli w jak największym stopniu chronić środowisko naturalne. Najlepsza Dostępna Technika (BAT &#8(...)
»

Warszawiacy o śmieciach(...)

Czy władze stolicy znają pogląd swoich mieszkańców na temat wdrażanego w mieście systemu zagospodarowania odpadów? Próbą znalezienia odpowiedzi na to pytanie był sondaż przeprowadzony pod koniec stycznia br. przez agencję badawczą TNS Polska. Celem badań przeprowadzonych w dniach 23-26 stycznia br. było określenie potrzeb i opinii mieszkańców Warszawy w kwestiiwprowadzenia w życie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ich mieście. Ich wyniki(...)
»