Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Kwestia dopuszczalności uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku przez zgromadzenie związku międzygminnego nadal bez rozstrzygnięcia Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2016 r., sygn. akt(...)
»

Planet Partners(...)

- recykling z myślą o przyszłości HP już od 15 lat realizuje program Planet Partners, umożliwiający klientom wygodny zwrot produktów, które są następnie poddawane recyklingowi. Celem programu jest ograniczenie wpływu produktów komputerowych na środowisko oraz zminimalizowanie ilości odpadów trafiających na składowiska. W grudniu 2003 r. HP otworzył w Bawarii swój pierwszy w Europie zakład recyklingu wkładów drukujących do drukarek atramentowych. Aby rozwinąć technologię,(...)
»