Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Różnicowanie stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego jest dopuszczalne Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2015 r., sygn. akt II FSK 179(...)
»