Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Analiza sposobu kalkulacj(...)

W statystykach zużycie końcowe energii z OZE podawane jest najczęściej w rozbiciu na składniki ze względu na sektor gospodarki (przemysł, mieszkalnictwo, usługi), na rodzaje wykorzystanych OZE (biomasa i biopaliwa, geotermia, energetyka słoneczna, wiatrowa, wodna) oraz w podziale na końcowe nośniki energii (energia elektryczna, ciepło, paliwa transportowe). Wydaje się, że instytucje statystyczne preferują „sektorowy&rdqu(...)
»

Zasady sporządzania certy(...)

Problematyka wdrażania Dyrektywy 91/2002 od dwóch lat jest tematem wiodącym w wielu publikacjach i dyskusjach środowiskowych.  Cały pierwszy numer „Materiałów Budowlanych” w 2006 r. był poświecony zagadnieniom wdrożenia Dyrektywy1. W wydaniu 1/2007, czyli po roku od terminu wdrożenia (4 stycznia 2006), opublikowano artykuł2 przedstawiający analizę przyczyn opóźnień. I(...)
»