Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Brakuje dojrzałości(...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 Samochód, z pewnością, nie jest ulubieńcem ekologów. Zużywa nieodnawialne surowce energetyczne, zatruwa środowisko spalinami i jest źródłem hałasu. Zatłoczone drogi i korki w miastach należą do codzienności, a wypadki drogowe pochłaniają mnóstwo ofiar. A przecież trudno wyobrazić sobie życie współczesnego człowieka bez samochodu. Po całym świecie jeździ już ok. 900 mln aut. Przewiduje się, że wkrótce będzie ich znacznie w(...)
»

Problemy wyznaczania obsz(...)

Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz regulacje krajowe wskazują aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców równej 2000 jako najmniejszą, dla której istnieje obowiązek wyposażenia jej w sieć kanalizacyjną. Jednak zapewnienie aglomeracjom mniejszym od 2000 RLM sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków uwarunkowane jest potrzebami ochrony jakości wód w ciekach stanowiących odbiorniki śc(...)
»