Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Producenci dopłaca do sel(...)

Polska ma kilka lat na dostosowanie polskich regulacji prawnych do unijnych dyrektyw odpadowych. Istotne zmiany dotyczyć mają modeli rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Czy nowe przepisy zapewnią dodatkowe wpływy dla gmin lub regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych? Pakiet dyrektyw nowelizujących prawodawstwo unijne w duchu circular economy stał się faktem. 14 czerwca 2018 r. został on ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejski(...)
»

Mediolańskie sposoby na u(...)

Położony w północnowłoskiej Lombardii Mediolan jest drugim co do wielkości miastem Italii oraz jednym z najbardziej zaludnionych regionów metropolitarnych. Obok Rzymu czy Wenecji stanowi także istotny ośrodek turystyczny – szacuje się, że rocznie miasto odwiedza ok. 7 mln turystów.   Ze względu na położenie geograficzne, w Mediolanie przeważa klimat kontynentalny – lata są gorące i suche, a zimy – wilgotne. Średnie temperatury dzienne w miesiącach le(...)
»