Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie drogami publi(...)

W powszechnej opinii wielkie problemy drogownictwa dotykają dużych miast, a im mniejsze miasto (czyli o mniejszej liczbie mieszkańców), tym te problemy są mniejsze. Ta opinia jest tylko częściowo słuszna. Biorąc pod uwagę sposób zarządzania i administrowania drogami i innymi powierzchniami komunikacyjnymi, zakres i liczbę spraw do załatwienia, możliwości finansowe i kadrowe (szczególnie w zakresie fachowym), dostęp do aktualnych informacji itp., okazuje się, że ranga problemów, i(...)
»

Fakturowe dane(...)

Czy na wystawianej przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej fakturze VAT może być zawarty numer dowodu osobistego jego pracownika, upoważnionego do odbioru tego dokumentu? Nie, ponieważ przepisy prawa wprost określają, jakie dane powinna zawierać faktura, więc co do zasady nie należy umieszczać na niej innych informacji o sprzedawcy i nabywcy albo o osobach z nimi związanych. Zasady wystawiania faktur, dane, które powinny one zawierać, oraz sposób i ok(...)
»