Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dwie nagany i pochwała(...)

Zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom leży w kompetencjach samorządów gminnych. Nic zatem dziwnego, że Delegatura NIK-u w Krakowie postanowiła sprawdzić, czy dopełniane są obowiązki w tym zakresie. Uwaga inspektorów skupiła się na Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach, będącego własnością Miasta Kielce. Niestety, pokontrolne wnioski nie świadczą dobrze ani o podmiocie zarządzającym Schroniskiem (było to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kielcach – PUK), ani o(...)
»

Membrany i procesy membra(...)

  W Kościelisku w dniach od 30 maja do 2 czerwca br. pod honorowym patronatem rektora Politechniki Śląskiej i Komitetu Inżynierii Środowiska PAN odbyła się IX Konferencja Naukowa „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska”. Organizatorem przygotowywanych co dwa lata spotkań jest Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Jej celem było(...)
»