Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Uzdrowić gospodarkę odpad(...)

Zakończono konsultacje społeczne nad założeniami do projektu nowelizacji ustaw odpadowych, które mają zdecydowanie zreformować sektor gospodarki odpadami w naszym kraju. Proponowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmiany systemu mają znacznie wzmocnić kompetencje gmin, m.in. przekazać im władztwo nad strumieniem odpadów. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami o niezbędne zmiany w przepisach ubiega się od momentu swojego powstania, tj. od 2003 r. Mimo że prace (...)
»

PPP w Europie i w Polsce (...)

Aż 79 mld zł (18,7 mld euro) wyniosła wartość transakcji zawartych w 2014 r. w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na terenie Europy i Turcji. Jak podaje Europejskie Centrum Ekspertyz PPP w Brukseli (EPEC) w sprawozdaniu „Market Update Review of the European PPP Market in 2014”, rynek PPP w Europie wykazał 15-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2013. W okresie ostatnich sześciu lat (2009-2014) w Polsce zawarto transakcje PPP i koncesje na szacowan(...)
»