Wszystkie artykuły w kategorii: "Miasta przyszłości"

Polecane artykuły:

Wiele dróg do integracji (...)

Do głównych filarów w zawodzie urbanisty należą wiedza o przestrzeni i zasadach jej gospodarowania, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dla planowania oraz umiejętności jego wdrażania w zintegrowanych formach, łączących planowanie przestrzenne ze społeczno-gospodarczym i szeroko rozumianą partycypacją społeczną. W wielu publikacjach, środowiskowych dyskusjach i prowadzonych obserwacjach stanu gospodarowania przestrzenią w naszym kraju podkreśla się jego niepokojąc(...)
»

Chemia w obliczu REACH(...)

Z Andrzejem Kreślakiem, kierownikiem Punktu Konsultacyjnego ds. REACH Ministerstwa Gospodarki, funkcjonującego w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, m.in. o problemach związanych z wdrożeniem REACH w Polsce rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz  Do 1 grudnia br., wg systemu REACH, europejs(...)
»