Wszystkie artykuły w kategorii: "Miasta przyszłości"

Polecane artykuły:

Wrota do Nowej Europy(...)

Na zdjęciu Florian Obermayer ze swoimi współpracownicami Fot. P. Matuszewski. IFAT był i jest światową platformą biznesowych kontaktów w dziedzinie ochrony środowiska. Cechą charakterystyczną tych Targów jest mnogość specjalistycznych seminariów i konferencji, organizowanych zarówno przez Zarząd Targów, jak i przez poszczególne firmy i stowarzyszenia inż(...)
»

Odpadowa stagnacja(...)

Mijają kolejne miesiące zastoju w gospodarce odpadami, a przedtem nie były dostrzegane zgłaszane uwagi o możliwości zaistnienia obecnej sytuacji. Wiele zakładów z branży gospodarki odpadami, które ograniczają masę składowanych odpadów, a tym samym wypełniają zobowiązania Polski, zostało pozostawionych bez pomocy państwa. Utrata miejsc pracy w zlikwidowanych zakładach nie interesuje resortu środowiska, za bezrobocie odpowiedzialny jest inny minister, i to on m(...)
»