Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Solidarna odpowiedzialnoś(...)

Odpowiedzialność za szkody w środowisku Obowiązek prowadzenia działań naprawczych wynika bezpośrednio z Ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, jednak ich niezbędny zakres, poza doprecyzowaniem w rozporządzeniu wykonawczym, które ma przygotować minister środowiska, powinien zostać ustalony w uzgodnieniu z właściwym organem. Ustawa(...)
»