Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W Darłówku o odpadach(...)

Przez dwa dni (23 i 24 czerwca) w Darłówku członkowie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami oraz niezrzeszeni uczestnicy konferencji dyskutowali nad najważniejszymi problemami gospodarki odpadami. Zorganizowana przez KIGO konferencja odbywała się pod honorowym patronatem ministra środowiska Tomasza Podgajniaka w Hotelu Jan w Darłówku Wschodnim i pozwoliła na wyciągnięcie wniosków i wymianę doświadczeń w zakresie codziennych problemów, z którymi borykają się firmy komunalne działające w branży.(...)
»

Jak lokalnie zmniejszyć r(...)

Zwykło się uważać, że państwo jest odpowiedzialne za ograniczanie ryzyka powodziowego. Jednak doświadczenie pokazuje, że takie rozwiązanie w demokratycznym państwie nie jest skuteczne, a proponowane rozwiązania nie gwarantują bezpieczeństwa powodziowego. Dzieje się tak z wielu powodów, ale system szwankuje również dlatego, że instytucje centralne nie biorą pod uwagę doświadczeń samorządów i lokalnych społeczności oraz nie współpracują z nimi na etapie sporządzania p(...)
»