Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Plany gospodarki odpadami(...)

Rozpoczęcie dyskusji na temat planowania gospodarki odpadami W związku z zakończonymi niedawno pracami nad Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz rozpoczętymi pracami nad planami niższego szczebla chciałbym zaprosić specjalistów ds. gospodarki odpadami do dyskusji, do próby odpowiedzenia na pytania „jak?” i „za co?” organizować gospodarkę odpadami. Poniższy tekst powstał w wyniku dyskusji, która miała miejsce w czasie se(...)
»

Stanowisko Koalicji na Rz(...)

Sygnatariusze Koalicji na rzecz Biopaliw, reprezentujący środowiska producentów i przetwórców rzepaku oraz producentów komponentów biopaliw, z niepokojem obserwują opieszałość rządu RP w sprawie dalszego rozwoju powstającego rynku biopaliw zawierających biokomponenty. Z rozgoryczeniem zauważamy, że nadzieje związane z oczekiwaniem na szybkie i sprawne uregulowanie problemów dotyczących przedmiotowego zagadnienia okazały się, niestety, złudne. (...)
»