Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Segregować bez wątpliwośc(...)

Słownik jako zbiór słów opracowanych i pogrupowanych według określonych zasad służy objaśnianiu terminologii i gromadzeniu wiedzy dotyczącej danej dziedziny. Jednak przede wszystkim powinien on służyć jego posiadaczom do rozwiewania ich codziennych wątpliwości, np. tych związanych z segregacją odpadów. I dokładnie taki cel przyświeca „Słownikowi poprawnej segregacji”, który ukaże się w najbliższych tygodniach. Cel i problem Zgodnie z rozporządzeniem w spra(...)
»

Dokąd zmierzasz, „Stolico(...)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. (u.c.p.g.) była w warunkach krajowych ważnym aktem prawa. W tamtych latach stanowiła ona odważne otwarcie drogi do nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi. Dostrzegając wolny rynek, ustawodawca określił zasady i ramy, w których powinna się rozwijać gminna gospodarka odpadami, a samorządy mogły – na gruncie ówczesnej ustawy – wdrażać nowe i efektywne rozwiązania. Praktyka pokazała jednak, że głównym polem aktywności gmin (...)
»