Nasadzenia zastępcze za usuwanie topól gatunków innych niż rodzime

wydany w Zieleń Miejska – 2018-3
  DRUKUJ

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 142) są instrumentem prawnym, który z jednej strony ma stymulować podmioty korzystające ze środowiska do tego, aby ich działania miały charakter przemyślany, a oddziaływanie na środowisko występowało tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście konieczne.

Z drugiej strony opłaty za korzystanie ze środowiska są jednym z instrumentów mających kompensować negatywne zmiany zachodzące w środowisku przez dostarczenie środków umożliwiających podjęcie działań naprawczych. Dlatego też w przypadku usuwania drzew i krzewów są one ponoszone tylko wówczas, gdy usunięcie drzew lub krzewów rzeczywiście wymaga kompensacji przyrodniczej.

W związku z tym w art. 86 us [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus