Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Możliwości finansowania O(...)

Przy obecnie dostępnych technologiach, pomimo ich ciągłego doskonalenia, pozyskanie energii z OZE jest relatywnie drogie w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. Budowa instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii OZE, pomijając cele ochrony środowiska, jest praktycznie nieopłacalna bez dodatkowych ekonomicznych form pomocy, np. dotacji, premii, ulg lub wsparcia przy wytwarzaniu i sprzedaży (certyfikaty, aukcja) powstałej energii elektrycznej, cieplnej czy(...)
»

Strategie komunikacji dla(...)

Wpływ przedsięwzięć, takich jak instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK), na środowisko przyrodnicze i społeczne uznawany jest za istotny, w związku z czym wywołuje duże zainteresowanie opinii publicznej. Dlatego etap planowania inwestycji musi objąć wszelkie możliwe działania mające na celu ograniczenie ryzyka wybuchu konfliktu oraz pozyskanie szerokiej akceptacji społecznej dla proponowanej koncepcji rozwiązania problemu utylizacji(...)
»