Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usuwanie ze ścieków chlor(...)

Marta Chrzanowska, Tadeusz Zimiński, Jan Hupka W labolatorium modelu biologicznej oczyszczalni ścieków zbadano możliwość biodegradacji chlorowanych węglowodorów, mogących występować w ściekach przemysłowych. Stosowano osad czynny z oczyszczalni komunalnej oraz z oczyszczalni zakładów syntezy organicznej. Po tygodniowej adaptacji stwierdzono niemal całkowity zanik niektórych chlorowanych węglowodorów. Przemysłowy osad czynny charakteryzował się lepszą redukcją w stosunku do związków(...)
»

Sprzęt przeznaczony dla g(...)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym posługuje się pojęciem „sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych”, którego nie definiuje. Mimo to na przedsiębiorców nałożone są liczne obowiązki związane z tą kategorią sprzętu. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego brak w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zdefiniowana, na użytek tejże ustawy, pojęcia sprzętu przeznaczon(...)
»