Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Alea iacta est!(...)

Kości zostały rzucone. Niby okoliczności troszkę inne od tych, w których słowa te zostały użyte po raz pierwszy, ale sentencja ta jakoś sama przyszła mi na myśl, gdy otrzymałem wiadomość o propozycji złożonej Radzie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” przez prezesów firm wodociągowych z Warszawy i Krakowa. Nawiązuję tym samym do mojego tekstu sprzed bodaj dwóch miesięcy, kiedy to poruszałem m.in. problem zmiany reprezentacji we władzach tejże Izby. Ale o c(...)
»

Uwagi i propozycje (...)

  Polska Izba Gospodarki Odpadami skierowała do ministra środowiska szereg uwag i propozycji odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko Izby.   Projekt ustawy narzuca gminom organizowanie przetargów na odbiór i transport odpadów. PIGO proponuje uwzględnienie możliwości przeprowadzania przez g(...)
»