Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozprowadzanie odpadów na(...)

Zgodnie z art. 13 ust. 2b Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), minister środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, warunki odzysku za pomocą procesu R10, tj. rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku, uwzględniając potrzebę ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska. Obecnie zagadnienia te reguluje Rozporz(...)
»

Refleksje z przysłowiami(...)

Wbrew oczekiwaniom naszego ekoenergetycznego środowiska ustawa o efektywności energetycznejnie zobligowała rozrastającej się administracji publicznej do oszczędzania energii. Słowem: rozczarowanie! Owszem, coraz więcej instytucji oszczędza już energię bez prawnego zobowiązania, i to nawet nie zawsze z konieczności warunkowanej sytuacją ekonomiczną. Ale wiadomo, że „jak mus, to mus”. Szkoda więc, że nie ma tej ustawowej presji, tym bardziej że przecież usilnie walczymy o wymaganą r(...)
»